abcabcabc DECOR Styl- produkcja, montaż i serwis wysokiej jakośći rolet.
facebook

Witamy na stronie naszej firmy

ROLETY RZYMSKIE

S?? doskona??ym po????czeniem najlepszych cech tradycyjnych firanek oraz rolet okiennych. ??wietnie prezentuj?? si?? zar?3wno w tych nowoczesnych, jak i stylowo urz??dzonych pomieszczeniach, tworz??c niepowtarzalny klimat i idealnie wpasowuj??c si?? w ka??de z nich. Rolety rzymskie znajduj?? zastosowanie w dekoracjach wn??trz i s?? ich doskona??ym uzupe??nieniem. Dzi??ki zastosowaniu ro??nych tkanin oraz mo??liwo??ci wyko??czenia s?? niepowtarzalne i przykuwaj?? uwag?? z zewn??trz swoim niebanalnym wygl??dem.

S?? idealnym rozwi??zaniem tak??e w niewielkich pomieszczeniach, gdzie brakuje miejsca na zawieszenie tradycyjnych zas??on.??Nie bez znaczenia jest r?3wnie?? ich funkcjonalno???? oraz ??atwo???? utrzymania ich w czysto??ci. Zdj??te rolety z okna mo??na pra?? delikatnie w 30 stopniach Celsjusza. Wcze??niej oczywi??cie nale??y wyj??c usztywniaj??ce pr??ciki. Jest to zapewne du??a zaleta w por?3wnaniu do tradycyjnych rolet. Monta?? inwazyjny jak i bezinwazyjny za pomoc?? uchwyt?3w.

Ma??a Galeria