abcabcabc DECOR Styl- produkcja, montaż i serwis wysokiej jakośći rolet.
facebook

Witamy na stronie naszej firmy

PLISY

Roleta plisowana to elegancka dekoracja i funkcjonalna zas??ona przeciws??oneczna, kt?3ra zapewnia pomieszczeniu niepowtarzalny wygl??d.

Posiada system umo??liwiaj??cy zsuwanie rolety zar?3wno od do??u, jak i od g?3ry, a ruchomy uchwyt umo??liwia wygodne pos??ugiwanie si?? nim w ka??dej pozycji.

Znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach okien, ????cznie z oknami dachowymi, ogrodami zimowymi oraz w przeszklonych konstrukcjach dachowych. Mo??liwo???? zastosowania przy nietypowych kszta??tach okna, takich jak np. tr?3jk??ty, trapezy, kszta??ty owalne.

Zajmuj?? najmniej miejsca po z??o??eniu. Mieszcz?? si?? doskonale w przestrzeni ograniczonej listwami przyszybowymi, dzi??ki czemu nie ograniczaj?? otwierania okna b??d?o drzwi balkonowych.

Prosty monta?? i demonta?? (np. do mycia okien).

Tkanina plisowana wykonana jest z poliestru o bardzo dobrych parametrach izolacji termicznej i przeciws??onecznej a?? szeroka gama kolor?3w i wzor?3w.

Wi??kszo???? tkanin pokryta jest z jednej strony pow??ok?? a??per??ow??a??, kt?3ra dodatkowo odbija promienie s??oneczne.

Prosty spos?3b czyszczenia we w??asnym zakresie wg za????czonej instrukcji do produktu.

Rynna g?3rna i dolna wykonana z aluminium, malowana jest proszkowo w kolorach: bia??ym, be??owym, br??zowym, srebrnym anodowanym. Mo??liwo???? lakierowania w kolorach ral, z??oty d??b, orzech - opcja za dop??at??.

Wszystkie nasze tkaniny spe??niaj?? standarty testu dla szkodliwych substancji zgodnie z europiejsk?? norm?? OEKO-TEX STANDART 100. Numer Testu D07-0710. S?? bezpieczne dla ludzi i ??rodowiska!

Galeria plisowanych rolet